Training & Team Building
De ce Training?
      Întrebat fiind dacă ar putea să înceapă totul de la zero, Henry Ford ar fi declarat, la un moment dat, că ar putea reconstrui totul fără fabrici, tehnologii sau utilaje, dar cu o singură condiţie - să aibă alături oamenii alături de care a clădit afacerea. Oamenii educaţi, instruiţi şi motivaţi, am adăuga noi.
    În continuare, întrucât se pare că am făcut o mică obsesie pentru cifra 10, vă prezentăm primele zece motive care ne-au trecut prin minte şi pe care le considerăm determinante într-o pledoarie pentru Training.  
      Ordinea în care le-am scris nu are importanţă, lista nu este cu siguranţă completă, dar credem că am reuşit să punctăm beneficiile semnificative aduse companiei de către oamenii instruiţi.
Productivitate
1
      Creşterea productivităţii este un deziderat major în orice business şi este factorul care face diferenţa între succes şi eşec în mediul concurenţial al zilelor noastre.
       Este aşadar necesară instruirea şi implicarea personalului astfel încât activitatea să se desfăşoare optim şi fără cheltuirea inutilă a resurselor companiei.
Eficienţă şi eficacitate
2
     Eficienţa înseamnă să faci cum trebuie lucrurile, iar eficacitatea poate fi asimilată cu a face lucrurile care trebuie.
      Resursa umană instruită, indiferent de domeniul în care activează, va fi capabilă  să ducă la bun sfârşit activităţile care îi sunt atribuite şi, mai mult decât atât, va avea capacitatea de a optimiza procesele de muncă.
Cultură de organizaţie
3
      Cultura de organizaţie reprezintă un ansamblu de valori, credinţe, aspiraţii, aşteptări şi comportamente conturate în decursul vremii într-o organizaţie.
     Indubitabil, sesiunile de instruire atent organizate ajută la promovarea şi propagarea acestui ansamblu de valori, făcând ca acestea să fie bine înţelese şi însuşite de către angajaţi.
Imagine
4
       Orice organizaţie existentă este reprezentată şi definită de către oamenii săi, aceştia fiind prima linie de interacţiune cu mediul exterior - clienţi, furnizori, colaboratori sau parteneri. O atmosferă pozitivă şi destinsă, un mediu sănătos de lucru, respectul faţă de angajaţi - sunt elemente care construiesc o imagine bună a companiei şi sunt o urmarea directă a instruirii personalului.
Clienţi
5
    Impactul angajaţilor în relaţia cu clienţii este de o importanţă vitală - şi nu ne referim doar la forţa de vânzări sau departamentele de relaţii cu clienţii. Angajaţii instruiţi (atât în zona profesională, dar mai ales în segmentul "soft skills") comunică bine, empatizează şi crează o atmosferă deschisă şi pozitivă, aspecte care conduc la atragerea şi reţinerea clienţilor.
Inovaţie
6
    O bună pregătire şi o permanentă conectare la noutăţile din domeniu înseamnă angajaţi capabili să analizeze business-ul, să reacţioneze prompt la schimbare şi să aducă îmbunătăţiri acolo unde este cazul.
     Pentru astfel de persoane nu există sintagmele "Nu e treaba mea!" sau "Nu sunt plătit să fac şi asta!", beneficiile fiind mai mult decât evidente.
Retenţie personal
7
    Cum să nu îţi doreşti să rămâi în compania care, cărămidă cu cărămidă, te-a ajutat să îţi construieşti o fundaţie solidă de cunoştinţe şi care este continuu preocupată de ridicarea nivelului de cunoştinţe al angajaţilor?
      Programele de instruire au capacitatea de a fideliza oamenii şi de a-i face să îşi dorească să continue drumul alături de compania care dovedeşte că îi preţuieşte.
Etică şi morală
8
     Participarea la cursuri şi întreg procesul de instruire contribuie la dezvoltarea indivizilor şi la accesarea palierelor superioare ale piramidei lui Maslow. Prin urmare, etica şi sistemul de valori morale se vor constitui într-un pilon important al comportamentului angajaţilor.
      Este de prisos să mai subliniem avantajele unei companii cu astfel de oameni...
Adaptare la schimbare
9
    Participarea la diverse tipuri de cursuri are ca urmare imediată lărgirea orizontului angajaţilor, aceştia dezvoltâdu-şi capacitatea de adaptare la schimbările care survin.
        Mai mult însă decât o simplă adaptare, oamenii instruiţi vor deveni factori ai schimbării, implementând rapid şi eficient strategiile stabilite.
        
10
Motivare
© Copyright 2019 Team Zone - All Rights Reserved
          Nu în cele din urmă, în orice domeniu de activitate este nevoie de angajaţi motivaţi care să promoveze compania şi brand-urile acesteia.
       Sesiunile de Team Buidling şi cursurile la care angajaţii participă duc la creşterea nivelului profesional, la plasarea pe un traseu de carieră ascendent şi ca urmare la creşterea gradului de motivare şi retenţie.