Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Abilităţi de comunicare
“We have two ears and one mouth 
so that we can listen twice
as much as we speak.” 

Abilităţi de comunicare
Epictetus
    Comunicarea este o artă care trebuie perfecţionată, indiferent dacă se realizează la nivel individual, interdepartamental sau la nivel de organizaţie, pentru a avea rezultate palpabile şi profitabile în acelaşi timp.

      În cadrul cursului, participanţii vor învăţa să:
- comunice eficient (faţă în faţă, telefon, email, ...);
- decodifice mesajele din jur;
- înţeleagă barierele de comunicare;
- comunice într-o manieră asertivă;
- primească şi să dea feedback constructiv;
- detecteze stilul de comunicare potrivit în diferite circumstanţe;
- îşi adapteze modul de comunicare în acord cu interlocutorii;
- îşi dezvolte tehnicile de ascultare activă;
- facă faţă discuţiilor cu persoanele dificile;
- comunice într-un mediu organizaţional.

• Introducere
• Elementele comunicării
 Canale de comunicare
 Comunicare verbală, non-verbală, para-verbală
 Feedback
 Stiluri de comunicare

• Formele ascultării
• Ascultarea activă
• Asertivitatea
• Conflict management
• Comunicare organizaţională
Tips & Tricks
© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
2-3 zile