Training & Team Building
GDPR
Politica de protecţie a datelor cu caracter personal
    Înţelegem şi preţuim intimitatea fiecărei persoane, motiv pentru care vă descriem în continuare modalităţile în care sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumneavoastră personale, în acord cu reglementările Regulamentului European 679/2016.
     Acest document are în vedere cu precădere adresele de poştă electronică pe care le utilizăm la trimiterea newsletter-elor şi informărilor noastre (zona de marketing direct). 
       Vă stăm la dispoziţie şi vă rugăm să ne contactaţi pentru orice nelămurire pe care o aveţi cu privire la politica noastră de protecţie a datelor cu caracter personal. 

1. Datele noastre de identificare
S.C. Team Zone Plus S.R.L. 
Training
& Team Building 
J40/10578/2003 
RO 15639135 
Str. Peştera Scărişoara nr. 2, Bucureşti 
office@teamzone.ro 
0742 062 187 

2. Ce date cu caracter personal colectăm
Nu colectăm date personale sensibile (origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă, convingeri filosofice, apartenenţă la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, date privind viaţa sexuală, orientarea sexuală). Colectăm doar date personale "nesensibile", mai exact: 
• Nume şi prenume 
• Număr de telefon 
• Adresă de email 


3. Responsabil gestionare date cu caracter personal
Florin Popa 
florin.popa@teamzone.ro 
0742 062 187
 

4. Modalităţi de colectare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale au ajuns în posesia noastră prin una din următoarele modalităţi: 
• Aţi fost sau sunteţi un client sau un furnizor al companiei noastre 
• Ne-aţi solicitat o ofertă pentru organizarea unor cursuri sau pentru susţinerea unor sesiuni de Team Building 
• V-am contactat şi am discutat în vederea stabilirii unor întâlniri de afaceri  
• Datele dumneavoastră au fost preluate din cataloage sau de pe site-uri publice 


5. Când şi cum utilizăm datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate le utilizăm în următoarele scopuri: 
• Transmiterea de newsletter-e prin intermediul poştei electronice 
• Comunicări în scopul de email marketing 
• Comunicări de informare cu privire la activitatea companiei, evenimente şi proiecte 
• Răspunsuri la cereri de oferte 
• Realizarea diplomelor de premiere şi de absolvire a cursurilor 
• Organizarea şi pregătirea sesiunilor de instruire şi a evenimentelor de Team Building 
• Încheierea contractelor şi emiterea facturilor 


6. Care sunt temeiurile legale în baza căror colectăm şi utilizăm datele cu caracter personal
Colectăm şi utilizăm datele cu caracter personal în acord cu următoarele temeiuri legale: 
• Consimţământul (posesorul respectivelor date acceptă în mod explicit oferirea datelor personale) 
• Obligaţii contractuale (o cerere de ofertă şi intrarea într-un contract comercial; solicitarea unei oferte justifică prelucrarea datelor personale) 
• Obligaţii legale (necesitatea respectării unei obligaţii prevăzute în cadrul legislativ din România) 
• Interesul legitim (trimiterea de newsletter-e sau informări periodice intră în zona de marketing direct, acţiune vitală pentru susţinerea şi promovarea afacerii) 
Interesele noastre sunt legitime, legale, reale, transparente şi prezente. 
Interesele noastre legitime pot fi înlăturate de interesele Dumneavoastră sau de drepturi fundamentale ale Dumneavoastră. 
Documentul de faţă oferă explicaţii detaliate care dovedesc faptul că interesul nostru este legal şi legitim şi nu încalcă în niciun fel interesele Dumneavoastră şi nici drepturi sau libertăţi fundamentale. 


7. Procese de profilare automată şi decizii automatizate
Nu folosim datele Dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalităţii Dumneavoastră şi nici pentru a lua decizii automate despre Dumneavoastră. 

8. Durata de stocare a datelor personale
Păstrăm datele cu caracter personal un interval de timp cu durată rezonabilă, limitat la perioada necesară scopurilor noastre de utilizare. 

9. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Dezvăluim datele cu caracter personal doar entităţilor cărora avem obligativitatea de a le comunica, respectiv: 
• Autorităţilor fiscale din România 


10. Transferul datelor personale în afara UE
Nu transferăm datele Dumneavoastră personale în afara UE. 

11. Siguranţa datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt păstrate în siguranţă, cu măsuri tehnice corespunzătoare şi proceduri administrative adecvate, pentru a preveni accesul şi prelucrarea accidentală sau ilegală, pierderea sau distrugerea acestora. 

12. Drepturile Dumneavoastră
Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.

Aveţi dreptul să solicitaţi oricând dezabonarea de la newsletter-e sau de la informările de marketing: 
• Dacă prelucrăm datele Dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea acestor date în acest scop 
• Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct este un drept pe care îl aveți în orice moment, nu include date anonime, include datele personale care vă privesc, nu include date personale care nu vă privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de Dumneavoastră 
• Dacă obiectați la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct, atunci trebuie să omitem prelucrarea datelor Dumneavoastră personale în acest scop 
• Dacă vă procesăm datele personale în scopuri de marketing direct, atunci trebuie să vă aducem la cunoștință în mod explicit acest drept, cel mai târziu la momentul primei comunicări cu Dumneavoastră și trebuie să vă prezentăm acest drept în mod clar și separat de orice altă informație
• Pentru a vă dezabona trimiteţi un răspuns la newsletter-ul primit, cu subiectul "DEZABONARE".
 
Aveţi dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal: 
• Puteţi oricând solicita informaţia dacă vă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal 
• În cazul în care vă prelucrăm datele personale puteţi solicita accesul la acestea 
• Puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal care sunt în posesia noastră şi care vă aparţin 
 
Aveţi dreptul de corectare/modificare a datelor cu caracter personal: 
• Rectificarea datelor personale greşite sau inexacte 
• Completarea datelor cu caracter personal 
 
Aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal dacă: 
• Vă retrageţi consimţământul ca datele personale să vă fie prelucrate 
• Obiectaţi la prelucrarea de către noi a datelor Dumneavoastră personale 
• Contestaţi prelucrarea de către noi a datelor Dumneavoastră personale în scop de marketing direct 
• Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală 
Datele Dumneavoastră personale nu vor fi şterse în situaţia în care există obligativitatea legală de păstrare a acestora. 
 
Aveţi dreptul să obţineţi restricţionarea prelucrării datelor Dumneavoastră personale: 
• Puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pentru o perioadă de timp sau pentru un anumit tip de prelucrare 
• Solicitarea pe care ne-o trimiteţi trebuie să includă motivarea tipului de restricţionare dorit 
• Restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personale nu implică ştergerea acestora 


13. Exercitarea drepturilor Dumneavoastră
Vă invităm să ne comunicaţi dorinţa de a vă exercita drepturile legate de datele cu caracter personal: 
• Vă rugăm să vă exprimaţi în scris solicitarea, incluzând o descriere detaliată şi precisă a dreptului pe care doriţi să îl exercitaţi 
• Solicitările se vor trimite la adresa de email: office@teamzone.ro 
• Răspunsul la solicitări se va transmite pe adresa de email de la care s-a făcut cererea 
• Cererile vor fi soluţionate în termenele prevăzute de lege (30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării) 


14. Cum ne puteţi contacta
Vă stăm la dispoziţie şi vă rugăm să ne contactaţi pentru orice nelămurire pe care o aveţi cu privire la politica noastră de protecţie a datelor cu caracter personal: 
• Email: office@teamzone.ro 
• Telefon: 0742 062 187 


© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved