Training & Team Building
Comunicare
Subiect
Durată
Descriere
Icebreaker
15'
Interacţiune, destindere atmosferă.
Introducere
30'
Cunoaştere, program, reguli desfăşurare, formare echipe.
Elementele comunicării.
Bariere în comunicare.
Tipologii - temperamente, personalităţi şi comportamente sociale.
Stiluri de comunicare.
Noţiuni generale
1h30'
Pauză cafea
15'
Fiecare echipă este divizată în două subechipe; una va reconstitui o construcţie având la dispoziţie o schemă, iar cealaltă va încerca să construiască acelaşi obiect fără a avea instrucţiunile, dar comunicând prin intermediul unui telefon cu un coleg din cealaltă subechipă.
Comunicare mobilă
1h
Pauză prânz
1h
Ascultarea activă.
Feedback.
Asertivitatea.
Comunicarea cu persoanele dificile.
Fiecare echipă este divizată în două subechipe; una va reconstitui o construcţie având la dispoziţie o schemă, iar cealaltă va încerca să construiască acelaşi obiect fără a avea instrucţiunile, dar comunicând prin intermediul unui telefon cu un coleg din cealaltă subechipă.
Comunicarea eficientă
1h30'
Pauză cafea
15'
Lanţul comunicării şi perturbaţiile care apar întotdeauna pe traseu. Ce s-a vrut, ce s-a zis că se vrea, ce am înţeles că s-ar vrea, ce am comunicat că ar trebui făcut, ce s-a înţeles că trebuie făcut şi … ce a ieşit...
Lanţul comunicării
1h
Debrief, discuţii
şi p
remiere
Prezentarea scopului exerciţiilor şi facilitarea unei discuţii libere la nivelul întregului grup, despre cum au fost percepute probele, echipa vs. individ, etc. 
Festivitate de premiere amuzantă.
30'