Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Conflict Management
“An eye for an eye will only make the whole world blind.”
Conflict Management
Mahatma Gandhi
    Este importantă o recunoaştere şi o identificare corectă a tipurilor de conflicte ce pot să apară într-o organizaţie, pentru a le putea gestiona şi dezamorsa utilizând instrumentele potrivite.

      În cadrul cursului, participanţii vor învăţa să:
- clasifice conflictele;
- înţeleagă cadrul conceptual al conflictelor;
- facă diferenţa între diferitele surse de conflict;
- identifice tipologia conflictelor;
- aplice tehnici de ascultare activă;
- comunice asertiv;
- negocieze, medieze sau arbitreze conflicte;
- aplice modele de diagnoză şi rezolvare ale conflictelor;
- utilizeze tehnici şi abilităţi de gestionare ale conflictelor.

• Introducere
• Definirea conflictelor
• Surse de conflict
• Etapele conflictului
• Negociere, mediere sau arbitraj?
• Cercul conflictului

• Triunghiul intereselor
• Interese/drepturi/putere
• Tehnici de gestionare a conflictelor
• Ascultare activă şi asertivitate
• Comunicare persuasivă
• Tips & Tricks
© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
2 zile