Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Customer Care
“Customers may forget what you said 
but they’ll never forget 
how you made them feel.” 
 
 

Autor necunoscut
Customer Care
    Clientul este componenta cheie a oricărui business. Ce poate fi făcut pentru a menţine satisfacţia clienţilor actuali astfel încât ei să continue să facă afaceri cu compania şi să vorbească pozitiv despre ea altor potenţiali clienţi?

      În cadrul cursului, participanţii vor învăţa să:
- comunice eficient cu clientul (faţă în faţă, telefon, email, ...);
- detecteze personalităţile clienţilor;
- înţeleagă necesităţile şi motivaţiile clienţilor;
- relaţioneze pozitiv şi deschis cu clientul;
- să facă faţă obiecţiilor clienţilor;
- soluţioneze eficient cerinţele clienţilor;
- gestioneze relaţia cu un client dificil;
- dezamorseze posibilele situaţii conflictuale;
- îşi stăpânească emoţiile în relaţia cu clientul;
- fidelizeze clientul.

• Introducere
• Noţiuni de comunicare
 Stiluri de comunicare
 Feedback, asertivitate, ascultare activă
• Tipuri de servicii
 Customer service

• Clienţi şi personalităţi
• Motivaţiile clienţilor
• Managementul aşteptărilor clientului
• Clienţi dificili
• Conflict management
• Tips & Tricks

© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
2-3 zile