Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Stress Management
“It’s not stress that kills us, 
it is our reaction to it.”

Stress Management
Hans Selye
    Stresul nu ocoleşte pe nimeni, indiferent de vârstă, cultură, educaţie, venituri sau poziţie socială. Şi, paradoxal poate, este foarte bine aşa - stresul (de dimensiune rezonabilă) ne ajută să ne mobilizăm, să ne atingem obiectivele, să facem faţă provocărilor şi să progresăm. Excesul de stres devine însă dăunător, ne afectează productivitatea, starea emoţională şi, mai ales, sănătatea.

      În cadrul cursului, participanţii vor învăţa să:
- analizeze factorii stresori din jur; 
- detecteze apariţia semnelor care preced stresul; 
- înţeleagă mecanismele psihologice care declanşează stresul; 
- se protejeze de elementele care declanşează stresul acut; 
- utilizeze strategii de combatere ale stresului cronic; 
- folosească tehnici de respiraţie şi de relaxare; 
- prioritizeze cererile din jur; 
- îşi găsească echilibrul emoţional.
 

• Noţiuni generale
• Stresul cel de toate zilele
• Strategii combatere stres cronic
• Strategii combatere stres acut

• Remedii fizice
• Remedii cognitive
• Remedii emoţionale
• Găsirea echilibrului


© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
1-2 zile