Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Project Management
“A good plan today is better 
than a perfect plan tomorrow.”

Project Management
Autor necunoscut
     Gestionarea eficientă a unui proiect este întotdeauna un balet fin între toţi factorii cu pondere în proiectul care se derulează: resurse umane, know-how, timp, buget, materiale, echipamente.

      În cadrul cursului, participanţii vor învăţa să:
- identifice rolurile şi responsabilităţile persoanelor implicate în proiectele derulate;
- planifice proiecte de diverse dimensiuni;
- stabilească obiectivele şi priorităţile proiectului;
- gestioneze eficient resursele disponibile;
- conducă echipa de proiect;
- aibă o bună comunicare în cadrul proiectului;
- controleze aspectele legate de buget;
- urmărească şi să controleze execuţia proiectelor;
- încheie şi să evalueze corect proiectele.

• Introducere
• Noţiuni de comunicare
• Leadership
 Procesele din Project Management
 Iniţierea proiectelor
• Planificarea proiectelor

• Execuţia proiectelor
• Controlul proiectelor
• Încheierea proiectelor
• Software
• Tips & Tricks

© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
2-3 zile