Home
Despre noi
Team Building
Contact
Training & Team Building
Training / Metodologie
Alcătuirea modulelor
    Pornim de la obiectivele propuse, facem analiza necesităţilor, stabilim structura cursului cu adaptarea materialelor în acord cu domeniul de activitate al Clientului, livrăm şi apoi evaluăm impactul sesiunii de instruire. 
      Cursurile pot fi livrate în limba română sau engleză. 
     Lucrăm cu grupe de 8-16 persoane, modulele de curs având durate cuprinse între 1-3 zile. În funcţie de nivelul participanţilor (rezultat în urma analizei de necesităţi) putem livra cursuri cu noţiuni de bază, cursuri cu cunoştinţe medii sau cursuri destinate celor avansaţi. 

Metodă de instruire
Identificarea necesităţilor – discuţii, chestionare, interviuri 
Învăţare experienţială 
Tehnici de livrare:


Activităţi practice
50%
Teorie
25%
Prezentări noţiuni teoretice
Dezbateri, discuţii
Studii de caz
Jocuri de rol
Exerciţii, teste, quiz-uri
Dezbateri
25%
Filme demonstrative
    Un sfert din timp este alocat noţiunilor teoretice care structurează informaţia şi dezvoltă un limbaj comun specific, un sfert din timp este destinat dezbaterilor şi o jumătate din timp îl ocupă activităţile practice (jocuri de rol, studii de caz, fragmente de film, teste, exerciţii) desfăşurate în echipe de lucru.

Materiale livrate
© Copyright 2018 Team Zone - All Rights Reserved
Suport de curs 
Diplome 
Raport  de curs
Formular feedback online şi analiză feedback
Premii oferite participanţilor la diferitele exerciţii 
DVD cu poze şi filme înregistrate în timpul cursului